تبلیغات
BAT-MAN - کمیک های فارسی بتمن
THE Night Knight
کمیک های فارسی بتمن رو هم به صورت دوبله شده می تونید دانلود کنید .
توجه کنید این کمیک ها توسط وبلاگ
http://persiancomics.ir ترجمه و آپلود شدند و برداشتن آنها به برای پخش عمومی به اجازه ی مدیر این وبلاگ نیاز مند است!ا
ولین جلد کمیک استریپ بتمن، افسانه‌ی بتمن:
http://www.4shared.com/file/155226001/bc2208b1/Batman001_TheLegendOfBatman.html
اولین جلد کمیک استریپ بتمن و رابین:
http://www.4shared.com/file/182244431/ebede5da/Batman001_The_Joker_persiancom.html
کمیک استریپ بتمن و دکتر استنج از سایت :
www.persiancomics.ir

بتمن جلد ۱ - پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۶ از ۱۲

بتمن جلد ۱ – پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۶ از ۱۲

صفحه‌ی ۶ از کمیک استریپ ۱۲ صفحه‌ای از بتمن به نام “پروفسور هوگو استرینج و هیولاها”

خیابان دالی (Daly Avenue)

پست رود (Post Road)

بتمن جلد ۱ - پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۵ از ۱۲

بتمن جلد ۱ – پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۵ از ۱۲

صفحه‌ی ۵ از کمیک استریپ ۱۲ صفحه‌ای از بتمن به نام “پروفسور هوگو استرینج و هیولاها”

بتمن جلد ۱ - پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۴ از ۱۲

بتمن جلد ۱ – پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۴ از ۱۲

صفحه‌ی ۴ از کمیک استریپ ۱۲ صفحه‌ای از بتمن به نام “پروفسور هوگو استرینج و هیولاها”

بتمن جلد ۱ - پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۳ از ۱۲

بتمن جلد ۱ – پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۳ از ۱۲

صفحه‌ی ۳ از کمیک استریپ ۱۲ صفحه‌ای از بتمن به نام “پروفسور هوگو استرینج و هیولاها”

بتمن جلد ۱ - پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۲ از ۱۲

بتمن جلد ۱ – پروفسور هوگو استرینج و هیولاها ص ۲ از ۱۲